Informace ke zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

 • Upozorňujeme Vás na to, že poskytujeme služby, které slouží pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ke všem datům přistupujeme stejně, až na výjimky stanovené v Podmínkách nezkoumáme obsah dat, a proto nejsme zodpovědní za správnost údajů, které jsou případně do služby nahrány.
 • I přesto však některé osobní údaje zpracováváme – a to údaje našich uživatelů. Budeme rádi, pokud si přečtete níže podrobnosti.
 • V této informaci používáme stejné zkratky jako v Podmínkách použití letniagnlictina.cz.

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů

 • Jako správce osobních údajů zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující údaje uživatelů:
  • jméno,
  • příjmení,
  • titul,
  • datum narození,
  • místo narození,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • fakturační údaje, jako je adresa či identifikační číslo,
  • informace o objednávkách a platbách za služby,

v souladu s Nařízením, a to za účelem administrace uživatelského účtu, umožnění poskytování Služeb a umožnění přístupu k nim a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let, v případě, že nedošlo k odběru Služeb. V opačném případě je to potom 10 let od posledního odběru Služeb, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 • Výše uvedené zpracování je umožněno na základě:
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy,
  • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování na základě právní povinnosti správce, a
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • Ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:
  • Subjekty poskytující poštovní a doručovací služby (Česká pošta a.s., PPL CZ s.r.o.)
  • Poskytovatele serverových služeb, a to pouze v případě urgentních zásahů při řešení technických problémů nebo reklamacích

Zasílání obchodních sdělení

 • Pokud se přihlásíte do našeho rozhraní, které Vám umožňuje odběr Služeb, budeme zpracovávat vaši emailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení o nových funkcích a službách, které jsme pro vás připravili.
 • Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.
 • Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů. Proti takovému zpracování nám můžete vznést kdykoliv námitku, a to buď napsáním mailu na adresu info@descartes-agentura.cz, nebo jednoduše odhlásit odběr proklikem v daném obchodním sdělení.

Cookies

 • V rozhraní našich Služeb používáme také cookies, a to z důvodů:
  • měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů;
  • fungování Služeb a rozhraní Služeb.
 • Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 • Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Informace z cookies se nebudou používat za účelem identifikace uživatele, což neplatí v případě podvodného nebo jinak nezákonného jednání uživatele.
 • Službu lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků stránek – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu info@descartes-agentura.cz. Námitka bude vyhodnocena bezodkladně.
 • Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování a zabezpečení Služeb a rozhraní Služeb, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků/uživatelů jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány také společností Google. Sesbírané cookies soubory jsou v takovém případě zpracovány v souladu s Google Privacy Policy
 • Aktuálně používáme následující cookies:
Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím

Systémová

PHPSESSID Zajišťuje základní přístup do uživatelského rozhraní letnianglictina.cz Po ukončení relace (zavření okna přohlížeče) vlastní cookie letnianglictina.cz
Systémová (generický název) Zajištění bezpečnosti a identifikace uživatele pro trvalé přihlášení do rozhraní letnianglictina.cz Po 6 měsících vlastní cookie letnianglictina.cz
Aplikační _gac Slouží pro vyhodnocování návštěvnosti portálu letnianglictina.cz pomocí Google Analytics. Po 12 měsících třetí strana Google

Vaše práva

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči nám následující práva:
  • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu: info@descartes-agentura.cz,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy, výmaz však může mít za následek, že uživatel nebude mít do rozhraní Služeb přístup ani možnost Služby využívat,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Můžete nás kdykoliv kontaktovat a informovat se na e-mailové adrese info@descartes-agentura.cz