Často kladené dotazy

Veškeré informace o našich táborech jsou uvedeny v sekci důležité informace. Zde najdete výběr toho, na co se nás ptáte nejčastěji. Pokud byste svou otázku nenašli, níže se nachází kontaktní formulář, přes který nám můžete zaslat svůj dotaz a my Vám na něj brzy odpovíme.

 1. Pro koho jsou vaše tábory určené?

  Naše tábory jsou určeny pro děti ve věku 9–19 let. Vzhledem k povaze výuky je potřebná alespoň základní znalost angličtiny. Určitě nedoporučujeme tábor dětem, které nemají vůbec žádné znalosti angličtiny, neboť by anglickému lektorovi nerozuměly a tábor by pro ně neměl v tomto ohledu žádný přínos.

 2. Naše dcera jede sama bez kamarádů. Zvládne to?

  Ano, určitě to bude v pořádku. Z dlouholetých zkušeností již víme, že zhruba polovina dětí přijíždí sama bez kamarádů. Děti ubytováváme vždy tak, aby byly na pokojích se svými vrstevníky. I do samotné výuky jsou děti zařazeny dle výsledků testů, které zpravidla odpovídají jejich věku. V jednotlivých výukových skupinkách tak nejsou významné věkové rozdíly. Vaše dítě si zde tedy nové kamarády jistě najde a třeba následující léto pak již pojedou společně.

  Pokud si nejste tímto jisti, stačí nám zavolat nebo napsat email s prosbou o sdělení věkového složení aktuálně přihlášených dětí, a někdo z nás vám sdělí, kolik dětí v podobném věku je na tábor již přihlášeno.

 3. Kamarádi chtějí být spolu na pokoji. Můžete to zajistit?

  Ano, toto není vůbec žádný problém. V objednávkovém formuláři máme k tomuto vyhrazenu kolonku „Požadavky na ubytování“, kam stačí napsat jména kamarádů, kteří mají být spolu na pokoji. Pokud tak neučiníte při objednávce, je nutné nám tyto požadavky nahlásit minimálně 14 dní před začátkem tábora. V opačném případě nemůžeme zaručit, že vám budeme schopni vyhovět.

 4. Máme speciální požadavky na stravování. Jak to máme řešit?

  V tomto případě je to stejné jako s požadavky na ubytování. Přímo v objednávkovém formuláři nám požadavky na stravu můžete sdělit a my je předáme stravovacímu zařízení. Ve všech našich lokalitách máme potvrzeno, že všem těmto požadavkům vyhoví. Pokud nám požadavky nesdělíte již v objednávce, je třeba nám je sdělit nejpozději 14 dní před začátkem tábora, abychom tuto informaci mohli předat včas. V opačném případě nemůžeme zaručit, že Vám budeme schopni vyhovět.

 5. Chceme objednat 2 nebo více táborů, které na sebe navazují. Je to možné?

  Ano, samozřejmě to je možné. Objednat více termínů můžete najednou a to tak, že je všechny přidáte do košíku a pokračujete v objednávce. V případě, kdy se bude jednat o navazující termíny ve stejné lokalitě, nemusí účastník v sobotu po obědě opouštět místo konání a může zde zůstat až do nedělního rána, kdy přijedou děti na další týden. Dozor, ubytování a stravování bude v tomto případě zajištěno, a to zcela bezplatně.

 6. Zajišťujete dopravu účastníků na tábor?

  Doprava na tábor a z tábora domů je individuální. Naše agentura bohužel dopravu nezajišťuje.

 7. Lze za tábor zaplatit hotově během příjezdu?

  Platba v hotovosti bohužel není možná. Úhradu za tábor je možné provést pouze bankovním převodem na náš účet na základě námi vystavené faktury, která obsahuje všechny potřebné informace k provedení platby.

 8. Jak jsou děti rozřazeny do výuky, jak výuka probíhá a kdo ji vede?

  Ihned po příjezdu na tábor si účastníci napíší krátký vstupní test, který ověří jejich znalost anglického jazyka. Na základě výsledků z těchto testů jsou pak účastníci rozřazeni do skupinek po cca 8–12 dětech. Přechody mezi skupinkami jsou možné po celou dobu tábora po domluvě s vedoucími a lektorem.

  Výuka je vedena zábavnou formou, při které každé dítě přirozeně rozvíjí své komunikační dovednosti anglického jazyka. Výuka je tak hlavně zaměřena na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči a přirozenou výslovnost. Výuka probíhá každý den během 4–6 vyučovacích hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut), podrobnější rozvrh výuky pro každý den si můžete stáhnout zde.

  Výuku vedou výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí z USA, Velké Británie, Kanady a ostatních zemích, kde je angličtina úředním jazykem. Naši lektoři mají zkušenosti v práci s dětmi, vyučují v České republice na vysokých, středních či základních školách. Jsou také absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce dětí a studentů. Informace o některých z našich dlouhodobých lektorů si můžete přečíst zde.

 9. Kdo se o děti stará ve volném čase?

  Odpolední volnočasové aktivity jsou organizované českým týmem vedoucích, kteří vymýšlí různé táborové hry, soutěže a mnoho dalších zábavných aktivit (turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka a další). Tato část programu je již vedena v českém jazyce a slouží jako zpestření dne či odpočinek od výuky.

  Od začátku až do konce tábora je taky přítomen kvalifikovaný zdravotník, který se stará o bezpečnost a zdraví všech účastníků.

 10. Lze změnit v průběhu tábora výukovou skupinku?

  Ano, přechody mezi skupinkami jsou možné po celou dobu tábora. Stačí se domluvit s někým z českého týmu vedoucích, kteří budou v tomto případě účastníkům k dispozici. Vedoucí pak po domluvě s lektory zajistí přesun do skupinky s nižší nebo vyšší úrovní angličtiny.

Nenašli jste svoji odpověď?
Napište nám.

povinné položky

Nebo nám rovnou zavolejte.

Kontaktní osoba

Pavel Mošner

info@descartes-agentura.cz
+420 777 815 805

DESCARTES Education centre, s.r.o.

Svratouch 104
539 42 Svratouch

IČ: 27510280

edukavka.cz