Daňkovice

Letní tábor s angličtinou

Letní tábor s výukou anglického jazyka rodilými mluvčími v čisté a krásné přírodě Žďárských vrchů. Děti se naučí a zlepší anglický jazyk velice rychle, jejich výuku vede zábavnou formou vždy rodilý mluvčí. Do aktivit ve volném čase se mohou děti zapojit aktivně, ale lze zvolit i volnější pasivní formu, ze které se dá kdykoliv přejít na aktivní. Děti čeká mimo výuky anglického jazyka i běžný letní táborový režim s hrami, výlety po okolí a táborákem. Ubytování a stravování je realizováno velice nadstandardně ve vyhlášené daňkovické restauraci Selský dvůr. Samozřejmostí je volné připojení k wi-fi.  To vše nabízí anglický letní tábor s výukou angličtiny v Daňkovicích.

Daňkovice jsou ideální místo pro letní zábavu a vzdělání. Obec s nadmořskou výškou 685 m.n.m leží v srdci chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V obci se nachází krásné historické chalupy typické pro oblast vysočiny (především stavení č.p. 29 a č.p. 47, dnes chráněny CHKO), ale i Toleranční modlitebna jejíž první zmínka se datuje do roku 1785. V obci se nachází i prodejna potravin. Nedaleko za obcí se nachází zřícenina hradu Skály, někdy nazýván Štarkov.

Tento letní výukový tábor s mnoha letou tradici je mezi dětmi, rodiči a učiteli velice oblíbený. Při rychlé registraci možnost slevy.

Místo konání: Daňkovice, Penzion Selský Dvůr

 • soustředění je určeno pro děti a mládež ve věku 9 – 19 let
 • účastníci budou v rámci soustředění zařazeny do skupin podle věku a znalostí na základně vstupních rozřazovacích testů
 • přechod mezi skupinami je možný v průběhu celého soustředění, účastníci si s pomocí lektorů vyberou skupinu, která je pro ně optimální
 • ve výuce bude s dětmi pracovat zahraniční lektor (v případě nejasností, problémů nebo na požádání žáků i český lektor)
 
 

 

Ubytování

 • 2 – 4lůžkové pokoje – menší, standardně vybavené, s vlastní sociální zařízení
 • 1× 6lůžkový pokoj

Podrobnější informace o ubytování najdete na www.selskydvur.net

Naše hodnocení

Stravování na Selském dvoře je vysoký nadstandard oproti jiným místům konání anglického tábora. Ubytování je turistické, menší a běžně vybavené pokoje, avšak každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením.

Největší výhody této lokality:
 • výborně zde vaří
 • příjemný a ochotný personál penzionu
 • krásná krajina a turistické stezky
 • v areálu tenisový kurt
 • koupání v rybníku vzdáleném cca 1,5 km
 • velmi oblíbené „tábořiště“
Nástup a odjezd z tábora
 • nástup účastníku do tábora je první den konání mezi 8.00 - 9.30 hod
 • po ubytování následuje písemný vstupní test (cca 25 minut), aby bylo možné jejich rozřazení do skupin
 • v 10.00 hod se všichni účastníci tábora sejdou, na základě absolvovaných testů jsou rozděleni do vyučovacích skupin a odchází do výuky
 • v poslední den tábora probíhá běžná výuka do 12.00 hod. Po obědě končí program a nastává čas balení a loučení se s kamarády a lektory

Doprava na tábor:  individuální

 

Cena

 • cena zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učební materiály, výlety, soutěže a ceny, pojištění proti stornu tábora (pouze pro případ onemocnění účastníka)
Způsob platby
 1. záloha ve výši 2 500 Kč splatná do 3 dnů od podání přihlášky
 2. doplatek splatný v květnu na základě faktury
 3. u přihlášek podaných po 30. 4. je vydána faktura na úhradu celé částky
 4. faktury rodiče obdrží po přihlášení dětí na soustředění
Výhodné slevy za včasné přihlášení
  Slevy pro klienty Slevy pro neklienty
Přihláška a úhrada zálohy do 30.12.2019 15% 10%
Přihláška a úhrada zálohy do 30.1.2020 10% 5%
Přihláška a úhrada zálohy do 28.2.2020 5% ---
Přihláška a úhrada zálohy po 1.3.2020 200 Kč ---
Podmínky pro uplatnění slev:
 • není-li u vybrané slevy uvedeno jinak, slevy lze uplatnit na kterýkoliv termín a lokalitu
 • SLEVY NELZE KOMBINOVAT

Pro přihlášení Vašeho dítěte na letní tábor s výukou angličtiny využíjte především těchto webových stránek. Případně lze přihlášku podat písemně, telefonicky nebo e-mailem na uvedenou kontaktní adresu. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity táborů. Uveďte prosím jméno a příjmení, bydliště a datum narození dítěte, kontaktní telefonní číslo, místo a termín konání soustředění.

Účast na několika termínech

Pokud se student účastní několika termínů po sobě následujících, nemusí v den odjezdu opouštět areál tábora. Je zde pro něho zajištěno ubytování, stravování a dozor do dalšího dne, kdy nastupují noví účastníci dalšího turnusu.

Dokumenty

 

Výuka

 • výuka probíhá denně ve 4 - 6 vyučovacích hodinách (45 min) zábavným, konverzačním způsobem, při kterém je každé dítě nuceno přirozeně rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce
 • letní tábor je zaměřen zejména na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a často chybějící nenucené užívání jazyka
 • rychlé a spontánní rozvíjení komunikativních dovedností
 • ve vyučovací  skupině je vždy přítomno 8 - 12 žáků
 • VÝUKU ANGLIČTINY VEDOU VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÍ RODILÍ MLUVČÍ
 • teenageři většinou celkem dobře rozumí mluvené angličtině, s vlastní konverzací mají ale problém. I když by si podle odborníků čtrnáctiletí studenti měli umět anglicky popovídat o běžných tématech s rodilým mluvčím, většina z nich se mluvit cizím jazykem stydí
 • s rodilým mluvčím musí být studenti stále ve střehu, aby jim neutekly souvislosti, a navíc s ním zkrátka celou hodinu komunikují jen anglicky, čímž se postupně zbavují ostychu
 • při výuce s rodilým mluvčím pochytí přirozenou cestou správnou výslovnost, intonaci i tempo cizího jazyka
 • přítomnost rodilých mluvčích významně přispívá k motivaci žáků učit se cizí jazyk a zdokonalovat se v něm
 • na rozdíl od jiných táborů je náš tábor opravdu zaměřen na intenzivní komunikaci v angličtině, rodilí mluvčí zde nejsou pouze jako atraktivní doplněk při volnočasových aktivitách, ale vedou VEŠKEROU VÝUKU A AKTIVNĚ SE SNAŽÍ přimět každého studenta ke konverzaci

Volný čas

 • po mnohaletých zkušenostech s letními tábory nabízíme v tomto roce dvě varianty volnočasového vyžití:
  1. Aktivní varianta
   • aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory – to znamená mnoho her, soutěží, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka
  2. Relaxační varianta
   • aktivity ve volném čase jsou zaměřeny na odpočinek – četba knih na pokoji, povídání s přáteli, hraní her na notebooku
   • tyto aktivity budou dozorovány vedoucími
 • ÚČASTNÍCI VYPLNÍ PŘÍMO V PŘIHLÁŠCE POŽADOVANOU VARIANTU pro volný čas
 • v průběhu tábora je přestup z relaxační varianty na aktivní  možný kdykoli i pouze na jedinou zvolenou aktivitu
 • v průběhu tábora je přestup z aktivní varianty na relaxační možný pouze po předchozím (alespoň telefonickém nebo mailovém) schválení rodičem

 

Odborná garance

 • vyučující jsou kvalifikovaní zahraniční lektoři (občané USA, Velké Británie, Nového Zélandu a Kanady), vysokoškolsky vzdělaní se zkušenostmi při práci s dětmi, pracují v České republice na vysokých, středních a základních školách s rozšířenou výukou jazyků. Jsou absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí
 • dalšími členy týmu jsou čeští lektoři – učitelé, vysokoškolsky vzdělaní, kteří mají za úkol zmírnit případnou jazykovou bariéru mezi žáky a lektory a pomáhat jazykově méně vybaveným žákům s porozuměním. Náš český tým má rozsáhlé zkušenosti v práci s dětmi a odpovídá za organizování volného času dětí a jejich bezpečnost při volnočasových aktivitách
 • zdravotník
 • výuku vedou vždy zahranniční lektoři!

 

Naše vzdělávací agentura Descartes má více než 15ti letou historii a za tuto dobu se může pyšnit více než 10 tisíci spokojenými klienty. Velká část z těchto klientů se na naše vzdělávací akce opakovaně vrací. Za celou historii Descartes registrujeme pouze dvě reklamace, což samo o sobě napovídá o kvalitě a spokojenosti s naší agenturou. Budeme moc rádi, když rozšíříte řady spokojených klientů Descartes.

 

Názory rodičů a učitelů anglického jazyka

Dobrý den paní magistro,
velice si vážím Vaší práce, síly a energie, kterou vkládáte do letních táborů s AJ. Musím uznat, že vymyslet program pro pubescenty tak, aby je bavil a zároveň rozvíjel jejich komunikační dovednosti (jak uvádíte na Vašem webu) je umění, možná dokonce adrenalinový sport. Proto Vám chci poděkovat a krátce rekapitulovat.
Dcera letos již třetím rokem absolvuje tábor v Daňkovicích. Přiznávám, že když jsem poprvé domů přinesl přihlášku, dcera (tehdy 12-ti letá) neoplývala nadšením. Skleslá nálada jí vydržela pouze do prvního dne pobytu. Její telefonáty domů překypovaly výrazy jako "hustý, super, luxus"! Přeneseno do běžné řeči nás rodičů: „Mám se skvěle!“ Druhý rok už chtěla jet sama od sebe. No a letos jste naši přihlášku vyřizovala mezi prvními.
Velký přínos pobytu na Vašem táboře vnímá i její profesorka na gymnáziu. Na sdružení nám sdělila, že dcera má perfektní výslovnost a skvělou slovní zásobu, která v mnohém překračuje požadavky výuky. Doporučuji Vaše tábory všem dětem a studentům, kteří chtějí o prázdninách poznávat nové věci, lidi, jinou mentalitu, kteří chtějí zažít spoustu legrace a zároveň nenásilnou formou zdokonalovat svoji komunikaci v angličtině. Ještě jednou děkuji, přeji hodně úspěchů!
P.S. velice oceňuji fotodokumentaci na facebookuIng. Jiří Socha, Ph.D.
Letní tábory Descartes s angličtinou jsou týdnem plným úžasných zážitků. Na každém turnusu se bezvadně doplňují dva týmy – cizojazyčný tým lektorů, který se stará o výuku a tu správnou mezinárodní interakci, a český tým, který má na starost sportovní, rekreační i tradiční táborové aktivity. Tábory Descartes se vyznačují velice profesionálním přístupem. Vždy je zajištěno skvělé zázemí pro výuku a lektoři své hodiny vedou zodpovědně. Přesto si děti užijí hodně legrace, a proto proniknou do jazyka přirozeně a úplně z jiného konce, než jsou zvyklé třeba ve škole nebo v obvyklých jazykových kurzech. S lektory si prostě užívají, komunikují, hrají hry, zkrátka a dobře prožívají báječný letní týden. Nicméně jazykové výstupy jsou velké. Příprava lektorů je vždy velice dobrá, aktivity jsou pestré a využívají řadu moderních výukových metod. Díky tomu, že lektoři jsou často ze všech koutů anglicky mluvícího světa, získají děti informace o různých kulturách. Odpolední a večerní programy jsou zpravidla rekreační, turistické nebo typicky táborové (koupání, hry, táborák apod.). Je to vždycky týden nabitý angličtinou a letními zážitky. Jako učitel anglického jazyka vnímám úroveň lektorů a jejich metod jako velice vysokou. Myslím si, že jeden týden v takovémto prostředí dá dětem více než několik týdnů výuky v běžném jazykovém kurzu. Pro získání citu pro jazyk a pro rozvoj řečových dovedností anglický tábor Descartes vřele doporučuji.Jaroslav Mihal, učitel angličtiny a ředitel základní školy Velká Bystřice, okr. Olomouc
Letní tábory s výukou angličtiny, které pořádá agentura DESCARTES, k nám přenášejí anglosaské prostředí. Není potřeba vycestovat, rodilé mluvčí máte tady. Táborníci se tak přirozeným způsobem učí reagovat na situace všedního dne a hlavně ztrácí ostych vyjádřit své myšlenky v cizím jazyce, které nejsou vždy bezchybné, ale plní hlavní účel - domluvit se.Mgr. Ronald Martini, Gymnázium Slovanské Náměstí Brno
Z pohledu učitele angličtiny a zároveň i táborového vedoucího mohu jazykové tábory agentury DESCARTES jen doporučit. Začátečníci si přirozenou formou zvyknou na přítomnost cizinců okolo sebe, a nebojí se používat angličtinu i v době mimo hodiny výuky v rámci sportovních a dalších aktivit, kterých se angličtí lektoři též účastní. Ti, kteří již určité znalosti Aj mají, jsou podle svých schopností rozděleni do skupin podle dosažené úrovně. Lektoři potom přizpůsobují svůj program výuky dané skupině. V rámci táborů je samozřejmostí pohodová atmosféra a spousty navázaných přátelství nejen po dobu tábora. Známkou kvality je mimo jiné i to, že se řada účastníků vrací právě kvůli svým kamarádům a lektorům. Na nepohodu si nikdo nemůže stěžovat - ubytovací zařízení je vždy pečlivě vybrané a vyzkoušené.Mgr. Jiří Zahradník, ředitel SOŠ a SOU Trutnov
Vylepšit si jazykovou úroveň a zároveň nebýt ošizen o další aktivity (pohyb, hry, soutěže, výlety), které tábor nabízí. Podle mého názoru byl výborný nápad zapojit rodilé mluvčí do aktivit i mimo výuku, protože právě tam probíhá tolik přínosná bezprostřední komunikace mezi dětmi a rodilými mluvčími (a mnohdy je to větší zábava, než v samotných hodinách).Co lektor, to osobitý přístup, originální nápady a jiné vyuč.metody. Na tyto tábory už jezdím několik let a léto si bez nich neumím představit.Dita Havelková, 5. základní škola Žďár nad Sázavou
Již šestým rokem spolupracuji s agenturou Descartes, která pořádá letní tábory s výukou anglického jazyka. Tyto tábory mají mnohaletou tradici a také skvělé výsledky, kterých děti dosahují během krátké doby. Výuka je zajištěna výhradně rodilými mluvčími z různých zemí světa. Jak jistě víte, není angličtina jako angličtina. Děti aktivně vstřebávají a rozpoznávají různý přízvuk. Pro aktivní používání jazyka je toto velmi důležité. Dalším důležitým faktorem je i to, že jsou děti v neustálém kontaktu s jazykem. Ne jenom v průběhu výuky, ale i ve volnočasových aktivitách. Dítě tak jazyk snadněji přijímá, nestydí se, je zaměstnáno jinou činností, takže zbytečně nepřemýšlí nad jazykem a používá ho spontánně.
Všichni lektoři mají předchozí zkušenosti s prací s dětmi. Velmi dobře znají poměry v českém školství. Jsou to aktivní a vnímaví lidé, kteří pracují v malých skupinách a tak mohou do výuky zapojit i individuální přístup. Výuka probíhá zábavnou formou ve příjemných prostorách. Ve výuce se děti neučí zbytečnosti´´, ale zaměřují se především na užití jazyka v běžných situacích. Jsou využívány různé metody výuky. Lektoři uplatňují i výuku v pohybu. Je velmi zajímavé pozorovat, jak se během tak krátké doby děti zdokonalí v cizím jazyce. První den vždy pozoruji ostych dětí, který však mizí s první lekcí, kde se seznámí s lektorem, naváží přátelský vztah a seznámí se s tím, co je během týdne čeká. Zprvu se může zdát, že týden je velmi krátká doba, ale opak je pravdou. Děti po týdnu intenzivního mluvení odcházejí s rozšířenou slovní zásobou, lepší gramatikou, …. Odnášejí si poznatky o životě v různých zemích a jejich tradicích. Navážou nová přátelství a rády se vracejí. Vřele tento tábor doporučuji. Jsem učitelkou anglického jazyka na základní škole, mnozí z mých žáků se tábora účastnili a dosahují mnohem lepších výsledků ve školní výuce.Helena Boušková, ZŠ a MŠ Krouna
Se vzdělávací agenturou Descartes spolupracujeme již řadu let. Od roku 2010 pravidelně posíláme studenty našeho stipendijního programu na letní tábory s výukou AJ s vynikajícími výsledky. Studenti během letního tábora udělali obrovský pokrok především v mluvené angličtině, a to i o několik úrovní. Ztratili ostych z "mluvení" a to je, podle mého názoru, to nejdůležitější. Díky patří především výborným učitelům, kteří umí vzbudit pozitivní přístup k učení jazyků a nadchnout. Hodiny výuky jsou nabité energií a k výuce nepotřebujete spoustu učebnic a pracovních listů, ale hlavně mozek a dobrou náladu :-)Ing. Martina Kmentová, Hettich ČR k.s., personální oddělení

Daňkovice 26. 7. – 1. 8. 2020

Cena: 7 920 Kč

volných míst: 23
 objednat

Daňkovice 2. 8. – 8. 8. 2020

Cena: 7 920 Kč

 objednat

Daňkovice 9. 8. – 15. 8. 2020

Cena: 7 920 Kč

 objednat

Daňkovice 16. 8. – 22. 8. 2020

Cena: 7 920 Kč

volných míst: 6
 objednat

Daňkovice 23. 8. – 29. 8. 2020

Cena: 7 920 Kč

volných míst: 19
 objednat