Johnson Ezenwankwo - Lektoři

zpět na ostatní lektory

Johnson Ezenwankwo

Johnson Ezenwankwo

Něco o mně:

Zdravím,

moje jméno je Johnson. Moji kamarádi mi říkají Johnny. Momentálně studují doktorský program Aplikovaná mechanika na Technické univerzitě v Liberci. Jsem také držitelem certifikátu TEFL. Angličtinu učím děti, studenty i dospělé. Moje odborné znalosti zahrnují skupinové konverzace, firemní výuku angličtiny, obchodní a manažerskou angličtinu, poezii/vyprávění příběhů a taky IELTS.

Uvidíme se brzy!

Something about me:

Hi,

my name is Johnson. My friends call me Johnny. I am a PhD student in Applied Mechanics at Technical University of Liberec and a TEFL certified English Teacher. I teach both children, young adults and adults. My expertise include conversation sessions, corporate English lessons, business and management English, poetry/storytelling and IELTS. 
 
See you soon!