Lydie Ngala - Lektoři

Lydie Ngala

Něco o mně:

Zdravím všechny táborníky!

Jmenuji se Lydie, narodila jsem se v Demokratické republice Kongo. Jsem učitelkou angličtiny a také asistentkou pedagoga, který se specializuje na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám mnoho pracovních zkušeností v oblasti vzdělávání a výuky angličtiny v zahraničí, např. v Rumunsku i v České republice.

Když mi byly 4 roky, moje rodina se přestěhovala do Londýna, takže od mého mládí jsem se musela učit nový jazyk. Díky této osobní zkušenosti nyní vím, jak těžké to je, když se člověk musí učit angličtinu už od mládí. Cítím tak, že mám jinou perspektivu v porozumění schopností a potenciálu dětí, zejména pak v učení se nového jazyka, který jim je zpočátku cizí. Jako učitelka angličtiny proto velmi ráda používám konverzační a tvůrčí aktivity, aby výuka byla vedena zábavnou a uvolněnou formou.

Mám také ráda, když jsem součástí něčeho výjimečného. Stejně tak mám ráda, když pracuju s dětmi a mladými lidmi, když je mohu povzbuzovat v komunikaci a v aktivním přístupu, protože tím si nejlépe procvičují mluvenou angličtinu. Opravdu mě baví sledovat, jak se studenti vyvíjejí, zlepšují a začínají si věřit v anglické konverzaci. Kvůli tomuto všemu jsem se tehdy rozhodla začít učit na letních táborech Descartes.

Moje nedávná zkušenost s výukou angličtiny na letních táborech Descartes posílila mou touhu pomoci dětem v angličtině, kterou považuji za univerzální jazyk, protože jim otevírá tolik příležitostí. Vážím si svých studentů a také toho, že mě všichni okolo přijali. Ta uvítání, která jsem obdržela, učinila tuto zkušenost jedinečným zážitkem. Těším se, až se brzy uvidíme.

Something about me:

Hello Descartes Campers!

My name is Lydie, I was born in the DR Congo in Africa. I am an English language teacher, as well as Special Educational Needs Teacher‘s assistant. I have lots working experience in the field of education and teaching English abroad, i.e. in Romania and Czech Republic.

At the age of 4 my family moved to London, England, so from a very young age I had to learn a new language. My own personal experience of having to learn English from the age of 4, I have seen first-hand how life changing this process can be. Therefore, I feel that I have a different perspective in understand of children's abilities and potentials specially in learning a new language which they are not familiar. So as an English teacher I use conversation and creative activities in order to support learning in a fun and relaxed atmosphere.

I love being part of something special, and experience different cultures and lifestyle as well as engaging with children and young people, encouraging communication and participation, as they practice their spoken English language, I really enjoy watching them progress, grow and become confidence in speaking English, hence why decide to teach at Descartes summer camps in Czech Republic.

My recent experience of teaching English at Descartes camps have boosted my confidence in helping children and young people learn a language which I consider is a universal language because it opens up so many opportunities to them as they are the future of their countries. I have really enjoyed watching them progress, with enthusiasm. I have enjoyed meeting the children and young people and sharing my culture and background with them. I appreciate my students and the staff's acceptance of me and the welcome I received made my experience special. I feel that the activities and trips provided away from the English classes is a bonus and I enjoyed them all. I look forward to seeing you all soon.