Joe Bittersman - Lektoři

zpět na ostatní lektory

Joe Bittersman

Joe Bittersman

Něco o mně:

Zdravím vás!

Jmenuji se Joseph Bittersmann a v Česku učím angličtinu už přes 10 let. Jsem rodilý mluvčí z města Monterey v Kalifornii. Mezi mé studenty patří děti i dospělí. Mám zkušenosti také s přípravou na zkoušky z obchodní, technické i všeobecné angličtiny, dále s přípravou na mezinárodní certifikáty KET, PET, FCE a CAE.

Můj pobyt zde v České republice byl pro mne i pro mé studenty obohacujícím a skvělým zážitkem. Během vyučování v několika významných firmách, školách a institucích, jsem poslední dvě léta strávil výukou angličtiny na letních táborech po celé České republice.

Co se týče mého soukromého života, tak jsem žil v Jižní Americe, Austrálii, Spojených státech a nyní v Evropě. Cestování bylo vždy mou vášní. Krom toho si také opravdu užívám výuku angličtiny jako svého rodného jazyka. Pamatujte si, že jazyky jsou vstupní bránou do světa. Doufám, že moje zkušenosti z cestování a výuky angličtiny po světě vás motivují a inspirují k dalšímu rozvoji vašich jazykových dovedností.

Something about me:

Hello!                     

My name is Joseph Bittersmann and I have been teaching English in the Czech Republic for a period of 10 years. I’m a Native Speaker from Monterey California.  My students range from Children to adults. My experience is as follows Business, Technical and General English, KET, PET, FCE AND CAE preparation. 

My stay here in The Czech Republic has been both a rewarding and wonderful experience both for myself and my students. Along with teaching at several major companies, schools and institutions, My last two summers I have been spent teaching kids summer camps all across the Czech Republic.

A little about my private life I have lived in South America, Australia, The United States and now Europe. Traveling has been my passion. I also truly enjoy teaching English as my native language. Remember languages are the gateway to the world. I hope my experiences as a world traveler and Linguist will help both motivate and inspire you to improve and further develop your language skills.