COVID opatření

COVID opatření

(platná pro rok 2021)

Jsme velmi rádi, že nám aktuální protiepidemická opatření umožňují, aby se letní tábory uskutečnily za téměř nezměněných podmínek jako v létě minulého roku 2020. Oproti loňsku bude ale nutné doložit při příjezdu na tábor negativní test na COVID-19, potvrzení o prodělání nemoci nebo potvrzení o očkování (bližší podrobnosti níže). Stejně jako v minulých letech si tak i letos vaše děti tábory užijí, a vy budete mít možnost nabrat síly po náročném období, které máme snad již všichni za sebou. Nejprve bychom vás rádi ujistili, že všichni čeští pracovníci i naši zahraniční lektoři budou muset podobně jako účastníci doložit alespoň jednu z výše uvedených vstupních podmínek. Naše tábory se také konají v prověřených ubytovacích zařízeních, která budou striktně dodržovat všechna aktuálně platná hygienická nařízení. Můžeme Vás proto ujistit, že případné riziko nákazy bude opravdu minimální.

Rádi bychom vás ale informovali podrobněji o nařízeních, která musí být ze strany účastníků splněna.

CO JE NUTNÉ ODEVZDAT PŘI PŘÍJEZDU?

Při nástupu na tábor musí každý z účastníků odevzdat následující DOKUMENTY:

 • NOVĚ platí pro každého účastníka povinnost se při příjezdu na tábor prokázat potvrzením o splnění jedné z následujících podmínek:
  • potvrzení o negativním PCR test ne starší než 7 dní (z odběrového místa),
  • potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 72 hodin (z odběrového místa),
  • potvrzení o plném očkování (nejdříve však 14. den od aplikace druhé dávky),
  • osvědčení o prodělaném onemocnění potvrzené od lékaře (ne před více než 180 dny).

Pozn.: V případě PCR testů nebo antigenních testů z odběrového místa mají všichni občané ČR možnost se podrobit 2x PCR testů a 4x antigenních testů měsíčně ZDARMA.

 • NOVĚ! Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, podepsané od rodičů s datem nástupu na tábor.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti – Ministerstvo zdravotnictví doporučuje zajistit aktuální, tj. letošní posudek. I nadále ale platí, že posudek má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte (§9 zákona č. 258/2000 Sb.). S posudkem z loňského roku Vás tedy samozřejmě na táboře přijmeme. Doporučujeme také si udělat jeho kopii, abyste jej případně mohli použít i na jiné akce.
 • Potvrzení o bezinfekčnosti podepsané od rodičů s datem nástupu na tábor.
 • GDPR souhlas s pořízením fotografií/videí.
 • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny
 • Osobní léky – užívá-li dítě léky nebo je alergické, sdělte to prosím zdravotníkovi/hlavní vedoucí tábora, všechny osobní léky označte štítkem se jménem dítěte a dávkováním (je také ve vašem zájmu, abyste podrobně informovali zdravotníka o případných a stávajících zdravotních problémech Vašeho dítěte)

Upozorňujeme, že bez 1) potvrzení o negativním testu/prodělání nemoci/očkování, 2) čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, 3) platného posudku o zdravotní způsobilosti a 4) potvrzení o bezinfekčnosti nemůžeme účastníka na tábor přijmout!

RESPIRÁTORY – každému účastníkovi přibalte alespoň 7 respirátorů na 1 týden (např. FFP2, KN95, nano-roušky) a taštičku nebo sáček na použité respirátory. Podle opatření stanovených MZČR nebude povinnost nosit respirátory v areálu tábora (podobně jako loni), budou ale potřeba např. v autobusech, při návštěvě památek, obchodů apod. (dle platných nařízení).

Prosíme také o OMEZENÍ NÁVŠTĚV rodičů, příbuzných a kamarádů. Při případné návštěvě platí stejné podmínky jako pro účastníky a personál, tj. je nutné doložit negativní test na COVID-19, potvrzení o prodělání nemoci nebo o očkování (viz podmínky výše).

Při ÚČASTI NA VÍCE TURNUSECH ZA SEBOU bude třeba, aby se účastník v sobotu mezi jednotlivými turnusy podrobil za dohledu zdravotníka či vedoucího přetestování v místě konání tábora antigenním samotestem ze slin. Tyto testy zajístíme, nemusíte mít tedy starost s jejich pořízením.

Pevně věříme, že tuto nelehkou situaci zvládneme bez potíží jako v loňském roce. Těšíme se, až se s Vámi všemi na táboře zase brzy uvidíme!

CO ZAJISTÍME JAKO POŘADATELÉ TÁBORA MY?

 • Dodržování nařízených opatření všemi účastníky a pracovníky tábora.
 • Vstupní zdravotní prohlídku zahrnující měření teploty dětí bezkontaktním teploměrem a kontrolu všech potřebných dokumentů při příjezdu na tábor.
 • Omezení shromažďování dětí na jednom místě. Výuka, volnočasové aktivity i stravování budou probíhat v menších skupinách dle možností.
 • Zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání celého tábora.

CO ZAJISTÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ?

 • Pravidelný denní úklid s dezinfekčními prostředky v provozních i ubytovacích prostorách.
 • Dostatečné vybavení mýdlem v dávkovači a jednorázovými ručníky.
 • Zvýšená hygienická opatření při výdeji stravy.
 • Dezinfekce celého areálu mezi jednotlivými turnusy, tj. každou sobotu odpoledne.

Předem děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na táborech. Pevně věříme, že stejně jako loni to vše společně zvládneme na výbornou!