Крівоклат - навчання чеської мови (для українських дітей) / Křivoklát - výuka češtiny (pro ukrajinské děti)

Крівоклат - навчання чеської мови (для українських дітей) / Křivoklát - výuka češtiny (pro ukrajinské děti)

Alt

Менш ніж за 50 км від Праги знаходиться регiон Крівоклатсько, який відомий головним чином своїми прекрасними лісами. Завдяки своїм надзвичайним природним багатствам, регіон Крівоклат кілька десятиліть тому був включений до пам’яток ЮНЕСКО. Головною визначною пам’яткою, на честь якої названо всю територію, є замок Крівоклат. Це один із найвідоміших чеських замків, який фігурував у багатьох чеських казках.

Necelých 50 km od Prahy se nachází oblast Křivoklátsko, která je známá především díky svým nádherným lesům. Pro své neobyčejné přírodní poklady bylo Křivoklátsko již před několika desítkami let zařazeno mezi biosférické památky UNESCO. Hlavní dominantou, podle které je celá oblast pojmenována, je hrad Křivoklát. Jedná se o jeden z nejslavnějších českých hradů, který se objevil v mnoha českých pohádkách.

 • дивовижна природа / krásná příroda
 • Замок Крівоклат / hrad Křivoklát
 • кампус / školní areál
 • відкритий басейн / venkovní bazén
 • багаття / táborák
 • багатофункціональний ігровий майданчик / multifunkční hřiště
 • wifi

Літній табір з вивченням чеської мови для українських дітей / Letní tábor s výukou českého jazyka pro ukrajinské děti

Для кого цей табір призначений?

Цей табір з вивченням чеської мови розрахований на українських дітей вiком 7-19 років.

Pro koho je tábor určený?

Tento tábor s výukou českého jazyka je určený pro ukrajinské děti ve věku 7–19 let. 

Реєстрація

Надiслати заявку до табору можна на цому сайт. Також заявку можна зробити по телефону або електронною поштою за вказаними контактами (+420777815805, info@descartes-agentura.cz). Усі вимоги, щодо спільного проживання з іншими учасниками табору та харчування, можна повідомити безпосередньо при замовленні або непiзнiше 14 днів до початку табору. В iншому випадку ми не зможемо задовiльнити вашi вимоги.

Přihlášení na tábor

Objednávku můžete podat prostřednictvím těchto webových stránek. Případně lze přihlášku podat telefonicky nebo e-mailem na uvedených kontaktech. Veškeré požadavky na společné ubytování s dalšími účastníky tábora či požadavky na stravování je možné sdělit přímo při objednávce. Pokud tak neučiníte, tak je nutné je nahlásit minimálně 14 dní před začátkem tábora. V opačném případě nemůžeme zaručit, že Vám budeme schopni vyhovět.

Ціна табору, спосіб оплати та спеціальна знижка

Загальна ціна табору становить 11 250 крон, і ми надаємо знижку 20% при реєстрації до 30 квітня. Таким чином, ціна після знижки становить 9 000 крон. У вартість входить проживання, харчування, навчання, навчальні матеріали, екскурсiï, конкурси, нагороди та ствахування повернення коштiв на випадок хвороби учасника. Оплата можлива лише шляхом переказу на банківський рахунок. На жаль, ми не приймаємо готівку.

Cena tábora, způsob platby a akční sleva

Celková cena tábora je 11 250 Kč, při přihlášení do 30. dubna nabízíme slevu 20 %. Cena po slevě je tedy celkem 9 000 Kč. Cena zahrnuje ubytování, stravu, výuku, učební materiály, výlety, vstupné, soutěže, ceny a pojištění proti stornu tábora v případě onemocnění účastníka. Úhrada faktury je možná pouze převodem na bankovní účet. Platby v hotovosti bohužel neakceptujeme. 

Перевезення, приïзд та виїзд з табору

Перевезення учасників до табору та з табору індивідуальне. Наше агентство не надає такоï послуги. Прибуття в табір у неділю з 8:00 до 9:30 ранку. Батьки можуть відвідати дітей у будь-який час, прослiдкувати за навчальним процесом та організацією вільного часу, щоб переконатися, що про дiтей добре піклуються. Якщо ви збираєтеся приïхати, будь ласка, зв’яжіться з головним керівником, який підкаже вам найбільш зручний час для вiзиту з огляду на програму табору. Телефон керівника Вам нададуть за кілька днів до початку роботи табору. Також Вам необхiдно по прибуттю до табору інформувати медичний персонал про проблеми зі здоров’ям, якi має учасник табору. Вiдїзд з табору завжди в суботу після обіду, час вiдїзду уточнюється.

Doprava, příjezd a odjezd z tábora

Doprava účastníků na tábor i z tábora je individuální. Naše agentura dopravu nezajišťuje. Příjezd na tábor je v neděli mezi 8:00 – 9:30 dopoledne. Rodiče mohou děti kdykoli během tábora navštívit, podívat se do výuky i na organizaci volného času, aby se přesvědčili, že je o děti dobře postaráno. Pokud se budete chystat na návštěvu, prosíme jen o kontaktování hlavní vedoucí, která Vám sdělí nejvhodnější čas příjezdu s ohledem na program tábora. Telefonní číslo na vedoucí Vám bude poskytnuto pár dní před konáním tábora. Je také ve Vašem zájmu, abyste při příjezdu podrobně informovali zdravotníka o případných a stávajících zdravotních problémech účastníka tábora. Odjezd z tábora je vždy v sobotu po obědě, rodičům bude čas odjezdu upřesněn v průběhu konání tábora.

Вивчення чеської мови

Навчання проводять виключно кваліфіковані носії мови з Чеської Республіки. Це викладачі, які мають досвід роботи з дітьми, навчають в університетах, середніх чи початкових школах. Учасники табору будуть поділені на групи по 8-12 дітей. Протягом перебування в таборi можливо змiнювати групу за домовленістю з керівниками. Заняття відбуваються щодня по 4-6 уроків (1 урок = 45 хвилин). Навчання проводяться у розважальній формі, де кожен з учасників вивчає основні чеські слова, практикує їх використання в повсякденних ситуаціях.

Výuka českého jazyka

Výuku vedou výhradně kvalifikovaní rodilí mluvčí z České republiky. Jedná se o lektory, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi, vyučují v České republice na vysokých, středních či základních školách. Účastníci tábora budou rozřazeni do skupinek po cca 8–12 dětech. Přechody mezi skupinkami jsou možné po celou dobu tábora po domluvě s vedoucími. Výuka probíhá každý den během 4–6 vyučovacích hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut). Výuka je vedena zábavnou formou, kdy se každý z účastníků naučí základní česká slovíčka a také si procvičí jejich vhodné využití v každodenních situacích. 

Дозвілля поза уроками

Вiльний час організовує чеська команда ведучих табору, які проводять різноманітні iгри, змагання та інші заходи (походи, плавання, вогнище, стежка мужності, дискотека тощо). Ця частина програми ведеться чеською мовою та сприяє закрiпленню вивченого матеріалу.

В Крівоклаті, куди їздять переважно діти з Чехії, відбудеться наш літній табір з уроками англійської мови. Учасники матимуть можливість поспілкуватися зі своїми чеськими однолітками у вільний час.

Volnočasové aktivity mimo výuku

Odpolední volnočasové aktivity jsou organizované českým týmem vedoucích, který vymýšlí různé táborové hry, soutěže a jiné činnosti (turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka a další). Tato část programu je vedena také v českém jazyce a slouží jako zpestření dne či odpočinek od výuky. 
Ve stejném týdnu bude na Křivoklátě probíhat také náš letní tábor s výukou anglického jazyka, kam jezdí hlavně děti z České republiky. Účastníci tak budou mít možnost ve volném čase komunikovat se svými českými vrstevníky.

Місце проведення– середня лісотехнічна школа Крівоклат / Místo konání –  Střední lesnická škola Křivoklát 

Неподалік від замку Крівоклат, посеред лісу, знаходиться середня лісотехнічна школа, де ми регулярно організовуємо табори з 2005 року. Навчання відбувається в обладнаних навчальних класах. На територiï кампусy знаходяться тренажерний зал, спортивний зал, футбольне поле, багатофункціональний ігровий майданчик, відкритий басейн, майданчик для тренувань та багато іншого. Однією з популярних екскурсiй тижня є пішохідна екскурсiя долиною Бероунки до замку Крівоклат.

Nedaleko hradu Křivoklát se uprostřed lesů nachází Střední lesnická škola, kde naše tábory pořádáme pravidelně již od roku 2005. Výuka zde probíhá ve vybavených třídách, které obvykle slouží školní výuce. K dispozici zde je celý školní areál, který zahrnuje tělocvičnu, posilovnu, fotbalové hřiště, multifunkční hřiště, venkovní bazén, workoutové hřiště a mnoho dalšího. Mezi oblíbenou část týdne patří pěší výlet překrásným údolím Berounky až na hrad Křivoklát.

Варіанти розміщення: / Možnosti ubytování:

Проживання надається в гуртожитку зі шкільною їдальнею. Кiмнати на 3-4 мiсця, стандартно обладнані, на кожному поверсі загальнi санвузли. Фото інтер’єру та екстер’єру можна знайти у фотогалереї нижче.

Ubytování je zajištěno v domově mládeže se školní jídelnou. K dispozici jsou 3-4 lůžkové pokoje, standardně vybavené se společným sociálním zařízením na každém patře. Fotky interiéru a exteriéru naleznete ve fotogalerii níže.

Переваги такого розташування табору: / Největší výhody této lokality:

 • недалеко від Праги / kousek od Prahy
 • чудова природа з красивими лісами / krásná příroda s nádhernými lesy
 • доступний весь кампус / celý areál školy k dispozici
 • повністю обладнані шкільні класи / plně vybavené školní učebny
 • вогнище / táborák
 • поїздка до замку Крівоклат / výlet na Křivoklát

Наша особиста оцінка: / Naše osobní hodnocení:

„Крівоклат – це наша друга найстаріша місцевість. Ми організовуємо тут табори з 2005 року. Тоді ми шукали місце, яке було б неподалік від Праги, але в той же час пропонувало б красиву природу та спокій. Дивлячись на карту, нам було зрозуміло, що найкращим вибором буде Крівоклатсько, яке відоме своїми прекрасними лісами. Нам вдалося знайти чудове місце для нашого табору. Середня лісотехнічна школа розташована в затишній місцевості, оточеній з усіх боків лісами, і водночас пропонує так багато розваг. Весь кампус в нашому розпорядженні, включаючи спортивні майданчики, басейн і лісопарк. Також є обладнані класи, які чудово підходять для навчання англійської мови. Пішохідна подорож долиною Бероунки до замку Крівоклат – традиція, яка ніколи не набридне. Дійсно, ця локація по праву є однією з найпопулярніших серед дітей.

„Křivoklát je naše druhá nejstarší lokalita. Tábory zde organizujeme už od roku 2005. Tehdy jsme hledali lokalitu, která bude blízko Prahy, ale zároveň bude nabízet krásnou přírodu a klid. Při pohledu na mapu nám bylo jasné, že nejlepší volbou bude Křivoklátsko, které je známé svými překrásnými lesy. Místo pro náš tábor se nám podařilo najít skvělé. Střední lesnická škola leží na samotě obklopena lesy ze všech stran, a přitom nabízí tolik aktivit. K dispozici zde máme celý školní areál, včetně sportovních hřišť, bazénu a lesoparku. Nechybí zde ani vybavené třídy, které jsou skvělé pro výuku angličtiny. Pěší výlet údolím Berounky až na hrad Křivoklát je již tradicí, která nikdy neomrzí. Skutečně právem patří tato lokalita mezi dětmi nejoblíbenější.

 

Веб-сайт: / Webové stránky lokality:

https://www.sls-krivoklat.cz/

Адреса: / Adresa:

Середня лісотехнічна школа та середня професійна школа, Піски 181, Крівоклат

Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Písky 181, Křivoklát

GPS:

50.0584642N, 13.8951522E

Mapa

Všechny potřebné informace najdete zde