Krkonoše

Letné sústredenie s intenzívnou komunikatívnou výučbou anglického jazyka
LEKTORI: KVALIFIKOVANÍ RODENÍ HOVORCOVIA

Pre koho je sústredenie určené:

 • deti budú v rámci sústredenia zaradené do homogénnych skupín podľa veku a znalostí
 • prechod medzi skupinami je možný v priebehu celého sústredenia, deti si s pomocou lektorov vyberú skupinu, ktorá je pre ne optimálna
 • vo výučbe bude s deťmi pracovať zahraničný lektor (v prípade nejasností, problémov alebo na požiadanie žiakov aj český lektor)
 • odporúčame, aby na sústredenie nadväzovala bežná výučba cudzieho jazyka v priebehu školského roka, aby dieťa získané vedomosti využilo a upevňovalo
 • letného sústredenia sa môžu zúčastniť aj žiaci 1. – 2. ročníka, ak majú aspoň čiastočné znalosti cudzieho jazyka a navštevujú pravidelne jeho výučbu počas školského roka (napr. kurzy pre deti, súkromné vyučovanie a pod.)
 
 

 

Ubytovanie:
v domovoch mládeže pri stredných školách a v penziónoch
Doprava na sústredenie: individuálna

 

Cena : cena zahŕňa ubytovanie, stravu, výučbu, učebnice, výlety, súťaže a ceny, vstupy do zámkov, bazéna a pod., poistenie

Spôsob platenia:

 1. záloha vo výške 2 500,- Kč splatná do 10. 2. na základe faktúry (záloha je nevratná, ale je možné za dieťa poslať náhradníka)
 2. doplatok  splatný do 10. 5. na základe faktúry
 3. faktúry rodičia dostanú po prihlásení detí na sústredenie
Dokumenty

Prihlášky na sústredenie je potrebné podať vyplnením elektronického formulára, prípadne písomne, telefonicky alebo e-mailom na uvedené kontaktné spojenie. Prihlášky do naplnenia kapacity táborov. Uveďte, prosím, meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia dieťaťa; kontaktné telefónne číslo, miesto a termín konania sústredenia.
Podrobné informácie, referencie a prihlášky získate na:
Web: www.descart-agency.cz
Tel.: +420 777 815805 (Mgr. Radka Pokorná)
Mail: info@descartes-agentura.cz
Písomne: DESCARTES, v. o. s.
 539 42 Svratouch 104

 

Výučba:

 • 4 – 6 vyučovacích hodín (45 minút) denne – výučba prebieha zábavným, konverzačným spôsobom, pri ktorom je každé dieťa nútené rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku
 • kurz je zameraný najmä na prehĺbenie konverzačných schopností, aktívne vnímanie reči, prirodzenú výslovnosť a často chýbajúce nenútené užívanie jazyka
 • rýchle a spontánne rozvíjanie komunikatívnych schopností
 • vo vyučovacej skupine je vždy prítomných 8 – 12 žiakov


Voľný čas:

 • aktivity vo voľnom čase sú organizované spôsobom bežným pre letné tábory – to znamená hry, súťaže, turistika, kúpanie, táborák, cestička odvahy, diskotéka, výučba latinskoamerických tancov ….
 • program vo voľnom čase zároveň nadväzuje na výučbu, deťom sú zadané zaujímavé úlohy, ktoré plnia v skupinách so svojím vedúcim (zahraničným lektorom)
 • voľný čas budú mať deti podľa možností organizovaný so svojimi anglickými lektormi, aby aj tu boli spontánne rozvíjané ich komunikatívne schopnosti

 

Odborná garancia:

 • vyučujúci sú zahraniční lektori (občania USA, Veľkej Británie, Nového Zélandu, Kanady), vysokoškolsky odborne vzdelaní so skúsenosťami pri práci s deťmi, pracujú v Českej republike na vysokých, stredných a základných školách s rozšírenou výučbou jazykov. Sú absolventmi International TEFL Certificate Training Program, ktorý pripravuje rodených hovorcov angličtiny na výučbu študentov a detí. Oprávnenie TEFL (učiteľ angličtiny ako cudzieho jazyka) získali v rámci špeciálnych programov, a to predovšetkým prostredníctvom agentúry ITC v Českej republike (viac na: www.itc-training.com), ktorá náleží k Association of Teachers of English of the Czech Republic a je členom International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), alebo agentúry TEFL Worldwide Prague (viac na: www.teflworldwideprague.com), ktorá náleží k Member of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic.
 • ďalší členovia tímu sú českí lektori – učitelia, vysokoškolsky vzdelaní, aprobácia anglický jazyk; majú za úlohu zmierniť prípadnú jazykovú bariéru medzi žiakmi a lektormi a pomáhať jazykovo menej vybaveným žiakom s porozumením; český tím má rozsiahle skúsenosti v práci s deťmi a zodpovedá za organizovanie voľného času detí a ich bezpečnosť pri týchto aktivitách
 • zdravotník

Krkonoše 16. 8. – 22. 8. 2020

Cena: 9 700 Kč

 objednat