Dokumenty k táborům

 

 Při příjezdu na tábor je NUTNÉ ODEVZDAT následující:
  • Posudek o zdravotní způsobilosti  (má platnost po dobu 2 let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte, viz - §9 zákona č. 258/2000 Sb.) - doporučujeme si udělat kopii pro případné použití na dalších akcích)
  • Prohlášení o bezinfekčnosti (s datem nástupu na tábor)
  • GDPR – souhlas s pořízením fotografií/videí
  • Osobní léky (užívá-li dítě léky nebo je alergické, sdělte to prosím zdravotníkovi/hlavní vedoucí tábora. Všechny osobní léky označte štítkem se jménem dítěte a dávkováním. Je také ve Vašem zájmu, abyste podrobně informovali zdravotníka o případných a stávajících zdravotních problémech Vašeho dítěte)
  • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny

Informační dokumenty